Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio on eri työkaluista koottu tietojärjestelmä, joka mahdollistaa raskaiden ja rutiininomaisten viestinnällisten tehtävien automatisoinnin sekä tulosten mittaamisen.

Markkinointiautomaatio tarjoaa ratkaisun markkinoinnin systematiikan kehittämiseen ja tehokkuuden parantamiseen. Kuluttajien ja yrityspäättäjien voimakkaasti muuttuneet ostoprosessit vaativat myös markkinoinnilta muutosta. Ostopäätösten pitkittyessä ja monikanavoituessa täytyy viestinnän olla suunniteltua ja pitkäjänteistä koko ostoprosessin ajan.

 

LATAA E-KIRJA: MARKKINOINNIN AUTOMAATIO 2.0

KÄVIJÄSEURANTA JA SEGMENOINTI

henkilötason seuranta ikoni

Yksilöseuranta
Datan hyödyntäminen ja jalostaminen
Segementointi

MONIKANAVAINEN VIESTINTÄ

monikanavainen viestintä ikoni

Web
Sosiaalinen media
Sähköposti
Mobiili
Paikatieto

LIIDIEN
HALLINTA

markkinointiautomaatio ja liidien hallinta

Pisteytys
Asiakastiedon rikastaminen
Myynnin tuki
Hälytykset

SEURANTA JA ANALYSOINTI

markkinoinnin automaatio seuranta ja analysointi ikoni

Kampanjat
Aktiviteetit
Viestit
Sisällöt
Kohderyhmät

MARKKINOINNIN AUTOMAATION PALVELUMME

Avullamme luotte asiakkaita aidosti auttavat ja sitouttavat viestintäprosessit. Autamme teitä myös oikean automaatiojärjestelmän valinnassa, käyttöönottossa ja hyödyntämisessä.

STRATEGIA JA PROSESSIT

Markkinoinnin automaation kehittäminen alkaa tavoitteiden määrittämisestä sekä asiakkaan kipupisteiden ja tarpeiden tunnistamisesta. Autamme teitä määrittämään ostajapersoonat, ostopolut ja näitä tukevat viesti- ja sisältöketjut.   

markkinointiautomaatiojärjestelmän valinta ikoni

JÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

Tunnemme hyvin eri järjestelmien ominaisuudet ja autamme teitä oikean järjestelmän valinnassa. Huolehdimme myös järjestelmän käyttöönotosta ja koulutuksesta sekä käyttötuesta.

markkinoinnin automaatio ja inbound-markkinointi ikoni

MARKKINOINNIN AUTOMAATIO JA INBOUND-MARKKINOINTI

Asiakkaiden ostokokemuksen kehittäminen vaatii investointeja myös sisältömarkkinointiin ja sisällön jakeluun. Inbound-markkinoinnin eri toimenpiteet taas auttavat liidien generoinnissa.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin markkinoinnin automaation tarpeistanne.