Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on markinointistrategia, jossa keskitytään olemassaolevan kysynnän tunnistamiseen ja tavoittamiseen. Inbound-markkinoinnoijat pyrkivät tavoittamaan ja sitouttamaan potentiaalisia asiakkaita auttamalla näitä ostamaan. Asiakkaita pyritään auttamaan laadukkaan sisältömarkkinoinnin avulla. Inbound-markkinoijat myös panostavat hakukonelöydettävyyteen ja sosiaalisen median läsnäoloon.

TAVOITA ASIAKKAAT

Inbound-markkinoijat panostavat hakukoneoptimointiin sekä osallistuvat relevantteihin keskusteluihin sosiaalisessa mediassa.

KÄVIJÄT
LIIDEIKSI

Tuottamalla laadukkaita sisältöjä hankitte markkinointilupia ja generoitte laadukkaita liidejä verkkopalvelun kävijöiden joukosta.

HOIVAA JA
SITOUTA

Kuljeta asiakkaita eteenpäin ostoprosessissa tarjoamalla heille relevanttia sisältöä oikeaan aikaan. Tässä hyödynnetään mm. markkinoinnin automaatiota.

MITTAA, OPI JA OPTIMOI

Mittaaminen, testaaminen ja optimointi ovat kiinteä osa inboundia. Tiivistämällä oppimissyklejä luodaan yhä tuottavampaa markkinointia.

INBOUND-MARKKINOINNIN PALVELUMME

Autamme yrityksiä inbound-markkinoinnissa aina strategiasta ja käytännön toimiin. Voit hankkia meiltä Inbound Marketing Managerin tai inbound-markkinoinnin tiimin – kokonaan tai osittain. Tarjoamme apua myös oikean teknologiapinon valintaan sekä koulutusta ja sparrausta henkilöstönne kehittämiseen.

Inbound marketing manager palveluna

INBOUND MARKETING MANAGER PALVELUNA

Voit vuokrata meiltä inbound-marketing managering strategian suunnitteluun ja kirkastamiseen sekä muutoksen läpivientiin. IMM:n vastuulle kuuluvat myös kampanjan optimointi, markkinoinnin automaatio, sisältöstrategia sekä seuranta ja raporointi.

inbound-markkinointi ja markkinoinnin automaatio

MARKKINOINNIN AUTOMAATIO

Inbound-markkinointia hyödyntävät organisaatiot tarvitsevat markkinoinnin automaatiota kohderyhmän segmentointiin sekä sisällön oikea-aikaisen jakelun varmistamiseen. Autamme oikean markkinoinnin automaatiojärjestelmän valinnassa ja käyttöönotossa.

inbound-markkinointi palveluna

INBOUND-MARKKINOINTI PALVELUNA

Hoidamme puolestanne inbound-markkinointinne kokonaan tai osittain. Palvelukokonaisuus suunnitellaan aina yksilöllisesti kunkin yrityksen tarpeita vastaavaksi. Inbound-markkinoinnin osa-alueita ovat mm. hakukonemarkkinointi, sosiaalinen media, sisältömarkkinointi ja markkinoinnin automaatio.

OTA YHTEYTTÄ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur ac ultricies nunc.